எனது இந்தியா

IMG_20200815_225507_968.jpg

எனது இந்தியா
நம் பாட்டனார் மீட்டு தந்த சுதந்திரம்
இங்கு ஒருவருக்கூட இல்லையிடம் நிரந்தரம்
அன்னிய நாட்டு சூழ்ச்சி இயந்திரம்
விவசாயத்தை அழிக்க வந்த தந்திரம்
பசுமை நிறைந்த மண்ணாகியது நம் பாரதம்
உலகம் உரக்க அதிரச் சொல்வோம்
ஒற்றுமை எங்களின் நிரந்தர அடையாளம்
தேசம் காக்கும் முப்படை காவலனும்
தொய்வின்றி சமுகப்பணி புரிகின்ற வீரனும்
இனிவரும் காலம் உறுதி எடுப்போம் அனைவரும்
வெளிநாட்டு பொருட்களுக்கு தடைகொடுப்போம்
நம் இந்திய உற்பத்திக்கு மதிப்பளிப்போம்
ஒன்றே குலம் ஒருவனே தேவன் என்றும்
மனிதத்தை அன்பால் போற்றிடுவோம்
🙏ஜெய்ஹிந்த்🙏

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply